شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] درس اخلاق/آتشفشان وجود - اگر از شما بپرسند که حرارت يک آتشفشان از چيست؟ شما خواهيد گفت: از زمين. هم علم به پاسخ آن رسيده و هم وجدان ما آن را مي پذيرد. اگر از شما بپرسند که آتش وجود انسان(خشم، کينه، قهر، غيبت، عداوت و....) از چيست؟ شما چه پاسخ خواهيد داد؟ همان پاسخ اول، يعني از خود انسان است و اوست که سر منشأ همه ي مفاسد و ظلم هاست، ....http://purya.ParsiBlog.com/2054502.htm
:::پوريا:::
راه حل چيست؟ اگر کسي نماز شب مي خواند در رکعت آخر ما بين 40 نفر مؤمن نام همان کسي را که از او دلخور است، را ببرد ، تا تخم کينه از دلش زدوده شود، اگر کسي اهل نماز شب نيست که بعد نمازش براي عاقبت بخيري او دعا کند، کينه منجر به غيبت و ادامه عداوت مي گردد و ثمري براي انسان جز گناه و سنگ دلي ندارد
:::پوريا:::
علامت خاموشي آتش کينه اين است که، اگر در مورد آن فرد در کنار شما حرف بدي زدند، بجاي اينکه تأييد کنيد(با لبخند و اشاره يا سکوت) از فرد بدگو انتقاد کنيد، آن وقت معلوم مي شود آتش کينه و دشمني و غضب در شما فروکش کرده.
:::پوريا:::
دلخوري ها منبع آتش است، از هر کس که بيشتر دلخور هستيد اول براي او دعا کنيد تا هدايت شود، حتماً اين حکايت را شنيده ايد که: فردي هر روز بر سر پيامبر(ص) خاکروبه مي ريخت، روزي پيامبر (ص) متوجه شد آن فرد نيست، جوياي احوال او شد، گفتند بيمار است، به عيادت او رفت و فرمود: مدتي است حال ما را نمي پرسي ... اينگونه پيامبر (ص) جواب بدي را داد که آن فرد عنود خجل شد و اسلام آورد.
:::پوريا:::
همين کينه هاست که آتش جهنم را ايجاد مي کند، مگر قرآن نخوانده ايد که مي فرمايد: جهنميان در آتشي اندازيم که هيزمش انسان و سنگ خارا است؟ جهنم از انسان کسب حرارت مي کند، همين آتشهاي دروني کينه و غضب و عداوت است که تبديل مي شود به آتش جهنمي، که به فرموده ي قرآن از درون انسان را مي سوزاند.
سلام سال نو مبارك تان با شد. احس خوب به وبلا كت مي رسي در مورد وبلاك من نظر بدهيد ممنون مي شوم
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top