شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] نامه اي به رئيس جمهور 2 - چندي پيش نامه اي از طريق همين وبلاگ به رئيس جمهور محترم کشورمان فرستادم که کسي پاسخ آن را نداد، البته انتظار پاسخ هم نداشتم، چون ايشان آنقدر سرشان شلوغ است که وقت اين کارها را ندارد، ولي اين نامه را که درد دل خيلي از دوستان و هم شهريانم است را به ايشان مي نويسم، باشد که .... http://purya.ParsiBlog.com/Posts/427/%e4%c7%e3%e5+%c7%ed+%c8%e5+%d1%c6%ed%d3+%cc%e3%e5%e6%d1+2/
وااااي دمت گرم آقا پوريا
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top